Úplná pravidla a podmínky soutěže „PROŽIJ PODZIM s Horsefeathers u LÁTALA”
(dále jen „soutěž”)

 

 

1. Pořadatel soutěže
Soutěž pořádá Bc. Jiří Látal – Optik Látal, se sídlem Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 67516831 (dále jen “pořadatel”).

2. Termín a místo soutěže
Soutěž probíhá na prodejně Optik Látal. Soutěž probíhá od 15.10. do 14.12.2018.

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky s výjimkou osob uvedených v odst. 7.5 těchto pravidel (dále jen „účastník”), pokud účastník splní podmínky účasti v soutěži uvedené v článku 4.těchto pravidel.

4. Podmínky účasti v soutěži
Podmínkou účasti v soutěži je koupě dioptrických nebo slunečních brýlí značky Horsefeathers v prodejně Optik Látal, Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou.

5. Losování výherců
Losování výherců proběhne do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti 3 osob a bude zdokumentováno formou videozáznamu.
Výherce bude kontaktován pořadatelem.

6. Výhra
1.cena – POUKAZ NA ZÁŽITEK DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU z nabídky ALEGRIA
v hodnotě 10 000,- Kč – www.firmanazazitky.cz
2.cena – POUKAZ NA ZÁŽITEK DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU z nabídky ALEGRIA
v hodnotě 5 000,- Kč www.firmanazazitky.cz
3.cena – POUKAZ NA ZÁŽITEK DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU z nabídky ALEGRIA
v hodnotě 2500,- Kč www.firmanazazitky.cz

Účastník souhlasí s převzetím výhry v provozovně pořadatele na adrese Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou do 90 dnů od vyhodnocení soutěže.

7. Další podmínky

7.1 Vymáhání účasti či výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výhry v peněžité formě. Pouze pořadatel je oprávněn rozhodnout, kdo bude zařazen do soutěže a kdo se stane výhercem.

7.2 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech účastníka dle soutěžních pravidel.

7.3 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, ani osoby jim blízké.

7.4 Reklamovat vady výhry není možné.

7.5 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním soutěžního tipu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7.6 Účastník soutěže dává souhlas se zpracování osobních údajů pro účely soutěže. Veškeré získané údaje o účastnících se pořadatel zavazuje nejpozději do 21 dnů od skončení soutěže odstranit ze své databáze.

7.7 Z předávání výher a z vyhraného zážitku může být pořízen ze strany Optik Látal video záznam pro potřeby propagace. Účastník soutěže souhlasí s pořízením záznamu a jeho využitím pro potřeby propagace Optik Látal.

7.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení (např. Jan Novák) na internetových stránkách www.optiklatal.cz a facebookovém profilu Optik Látal, pokud se stane jedním z výherců soutěže. Za toto zveřejnění není poskytnuta účastníku žádná odměna.

7.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.optiklatal.cz.

7.10 O průběhu výběru výherce bude sepsán písemný protokol, který bude uložený v sídle pořadatele.

7.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto Úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12. 10. 2018